PERFORMANS TESTLERİ

PERFORMANS TESTİNİN KAPSAMI

Yazılım Mühendisliği’nde, performans testlerinin amacı, bir sistemin kritik derecede önemli ve yüksek riskli bileşenlerinin, belirli bir iş yükü altında nasıl çalıştığının belirlenmesidir. Ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve kaynak kullanımı gibi sistemin önemli kalite özelliklerini doğrulamak için yapılan performans testlerini gerçekleştirmek, sürdürülebilirlik anlamında bir zorunluluktur.
Tsoft, sunduğu Yazılım Performans Testi Hizmetleri ile uygulamaların, en az hata ve en yüksek performans ile kullanıcı ile buluşmasını sağlamaktadır. Uluslararası sertifikalı Tsoft Performans Testi Mühendisleri tarafından gerçekleştirilen testler, projelerin tüm safhalarında uygulanabilecek nitelik ve kapsamdadırlar.
Tsoft performans testi deneyimlerini, bulut teknolojilerinin imkanları ile entegre etmektedir. Bu sayede sunduğu performans test hizmetleri güvenilir ve ölçeklenebilir olmaktadır. Açık kaynak kodlu ve ticari performans test araçlarını müşteri ihtiyaçlarına göre belirleyerek en etkin çözümleri sunmaktadır.

1

Test Stratejisinin Belirlenmesi (Cloud vs. Local)

2

Yük Seviyelerinin Belirlenmesi

3

Performans Test Ortamının Hazırlanması

4

Yük Senaryolarının Hazırlanması

5

Testlerinin Koşulması ve Raporlanması

YAPTIĞIMIZ PERFORMANS TESTLERİYük Testi

Yazılımın, beklenen belirli bir yüklenme sonrasındaki davranışını değerlendirir.

Stress Testi

Yazılım kapasitesinin üst limitini tanımlar.

Ölçeklenebilirlik Testi

İşlemci gücünün arttırılması ve mimari değişikliklerin yapılması sonucundaki yazılım kapasitesini ölçer.

Yapılandırma Testi

Kurulumda ki değişikliklerin sistemin performans ve davranışı üzerindeki etkisini belirler.

Kararlılık Testi

Kurulumdaki değişikliklerin sistemin performans ve davranışı üzerindeki etkisini belirler.

Hacim Testi

Yazılımın, depolanan ve işlenen verilerin artarken ki üretkenliğini değerlendirir.

DESTEKLENEN PERFORMANS UYGULAMA TESTİ TEKNOLOJİLERİ