FONKSİYONEL TESTLER

YAPTIĞIMIZ FONKSİYONEL TESTLER


Arayüz Testi

Doğru sistem modül etkileşiminin değerlendirilmesi sağlanır.

Duman Testleri

Herhangi bir yazılımın bir sonraki teste hazır olup olmadığını belirleyen ilk test sürecidir.

Entegrasyon Testleri

Çeşitli yazılım bileşenleri arasındaki etkileşi doğrulamak ve ara yüzdeki hataları saptamak için yazılan kodunu oluşturan birimleri test etmek için yapılır.

Kabul Testleri

Özel istekler çerçevesinde yazılımın istenen görevleri gerçek zamanlı olarak gerçekleştirdiğinden emin olmak için yapılır.

Sistem Testi

Özel gereksinimlere uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için tam entegre sisteme uygulanan bir testir.

Regrasyon Testi

Yapılan değişikliklerin önceki çalışma işlevselliğini etkilemediğinden emin olmak için yapılan bir testtir.